Boeken voor bibliotheek en scholen in Duong

De samenwerking met onze partner de “Duong Youth & Development Association” (DYDA) is altijd bereid om financiële steun te verstrekken aan projecten voor de basis- en middelbare scholen in Duong. Als het nodig is lost ze urgente problemen op. Zij richt zich op leerlingen en onderwijzers door te zorgen dat er voldoende en goed lesmateriaal aanwezig is in de scholen en bibliotheek.

Niet alleen lesmateriaal en boeken, ook de infrastructuur van de school en de ontwikkeling van het dorp en de hele gemeenschap heeft hun aandacht. Kijk maar eens naar het project van de Bone Setters Clinic in Duong.

Boeken voor Duong
Het project “Boeken voor bibliotheek en scholen in Duong” wordt behalve door EOF mede ondersteund door DYDA, de Ghana Education Service (GES), The Thom Foundation en Wilde Ganzen. Het draagt bij tot de verwezenlijking van kwalitatief goed onderwijs nr 4 van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.
EOF is van mening dat dit heel goed mogelijk is met een eenvoudige aanpak door samenwerking van lokale overheden en kleinschalige ontwikkelingsorganisaties. Dankzij de samenwerking met de hierboven genoemde organisaties, is er nu in Duong al het voorgeschreven lesmateriaal aangeschaft en zijn de leerkrachten, leerlingen en ouders gemotiveerd.
Kijk op Sustainable Development Goals Nederland voor meer info.

Landbouw
De meeste mensen in Duong zijn boer en kunnen het onderwijs- en lesmateriaal niet betalen voor hun kinderen. De overheid verstrekt onvoldoende geschikt lesmateriaal voor veel van de scholen zoals in Duong. Je kunt begrijpen dat slecht en onvoldoende lesmateriaal van invloed is op de prestaties van de leerlingen. Daardoor kunnen veel leerlingen van de Junior High School niet naar de Senior High School en daarover maakt DYDA zich ernstige zorgen.

Stimuleren van onderwijs
De prestaties van de leerlingen in Duong staan onder druk omdat ze vaak het weinige lesmateriaal moeten delen. Goed onderwijs is een recht en nodig om in de toekomst vooruit te komen. Met de aanschaf van alle voorgeschreven boeken en diverse lesmaterialen, zal zeker het onderwijs worden verbeterd en gestimuleerd. Het geeft de leerlingen een betere start zodat de kans om voor hun examens te slagen groter wordt en ze verder kunnen studeren. Daardoor krijgen ze waarschijnlijk dezelfde kansen als andere kinderen. Dankzij de beschikbaarheid van de boeken voor deze scholen in Duong.

Begunstigden
De direct begunstigden zijn de leerlingen in de scholen van het basis- en secundaire onderwijs in Duong. Een indicatieve verdeling van de directe en indirecte begunstigden is dat meer dan 1000 mensen direct of indirect gebruik maken van het project. Dat zijn 260 vrouwen, 150 mannen, 520 kinderen, 20 mensen met een beperking en 50 ouderen.
Duong is een kleine gemeenschap waar de meeste mensen een klein stukje land hebben om te boeren. Als gevolg van hun geringe (of gebrek aan) inkomen, hebben ouders heel grote problemen met het kopen van boeken voor hun kinderen. Ze kunnen soms niet eens een schooluniform betalen, laat staan schriften of schoenen. Dit project is een grote opluchting voor de mensen in Duong. Zij hoeven zich niet langer zorgen te maken omdat alle voorgeschreven boeken in de schoolbibliotheek beschikbaar zal zijn.

Effectiviteit
De leerlingen zullen hun prestaties verbeteren en de ouders kunnen wat sparen om in hun boerderijen te investeren en hun economische situatie verbeteren. De leerkrachten hebben toegang tot het nodige lesmateriaal zodat ook zij hun lessen goed kunnen voorbereiden adequaat en effectief les geven in de klas.

Overhandiging
Op 6 november zijn de boeken en lesmateriaal officieel overhandigd. Daarbij waren ouders, leerlingen, leerkrachten, Robert Yennah president of DYDA, de Regional Director of Education Evans Kpebah, de District Director of Education en de District Chief Executive Ms. Kate Lankono aanwezig. Hieronder een aantal foto’s van de officiële overhandiging.

Published On: november 10, 2017Categories: Lopende projecten, Onderwijs

Laatste nieuws

EOF is een CBF Erkend Goed Doel en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI

EOF is een CBF Erkend Goed Doel en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI