Privacy verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Deze wet is van toepassing op alle bedrijven en organisaties die Europese persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken.

Het hoe en waarom moet worden vastgelegd in een dossier, waarin ook een privacyverklaring moet worden opgenomen, die zichtbaar op de website moet zijn geplaatst. Klik op de link hieronder voor de privacyverklaring zoals die door stichting Equal Opportunity is opgesteld

Privacyverklaring
Stichting EOF legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, emailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap en onze overige activiteiten zoals de verwerking van eenmalige en periodieke giften.
Wij verstrekken benodigde persoonsgegevens uitsluitend aan banken die noodzakelijk zijn voor de verwerking van incassomachtigingen. De stichting EOF doet al het overige in eigen beheer.  Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.
Email adressen worden uitsluitend gebruikt voor communicatie en om informatie te delen over onze stichting. Dit gebeurt via (digitale) nieuwsbrieven, informatie over projecten. Gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Stichting EOF verwerkt alleen persoonsgegevens die betrokkenen, meestal op ons verzoek, zelf aan ons hebben verstrekt. Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies.

Afmelden als donateur of voor de nieuwsbrief en/of incassomachtiging kan ten alle tijde door te reageren op een e-mail of door een bericht te sturen aan het secretariaat.
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan het secretariaat.
EOF zorgt voor een goede en passende technische en fysieke beveiliging van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.
Deze privacyverklaring is terug te vinden op de website van stichting EOF en zal gedeeld worden in de nieuwsbrief en/of via overige communicatie.

AVG Dosier
Het is ook mogelijk om het hele AVG dossier in te kijken. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.