Organisatie

Stichting Equal Opportunity Fund (E.O.F.) is opgericht in 1990. Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Jos Cornelissen
Secretaris: Marlies van Eijk
Penningmeester: Annie Manders
Alfons Smits: Bestuurslid

Het bestuur stelt een aantal uren van hun tijd beschikbaar om de mensen in Ghana te helpen. Er worden geen salarissen of vergoedingen betaald. De stichting heeft geen dure organisatiekosten, waardoor de kosten beperkt blijven tot gemiddeld 6,5% per jaar.

Keuze voor Ghana

Na een toevallige ontmoeting met Robert Yennah uit Ghana, die in 1988 in Parijs ging studeren, is de stichting E.O.F. opgericht. Eerst in 1990 in Nederland en iets later, in 1992, ook in Ghana.
Het gebied waar EOF werkt ligt in het uiterste noorden van Ghana, de Upper West Region en is één van de meest achtergebleven regio’s in Ghana.

Robert Yennah is na zijn afstuderen aan de Sorbonne Universiteit in Parijs terug gegaan naar zijn eigen land en les gaan geven op de “University of Ghana” in Legon – Accra.
Mede omdat hij werkzaam is in het onderwijs, kwamen we al snel tot de conclusie dat we de mensen in het noorden vooral zouden kunnen helpen met onderwijs, want in feite is dat de basis voor alles. Door de bevolking te leren lezen en schrijven, zullen ze zich bewust worden van hun problemen.
Maar ook om goed opgeleide mensen te krijgen en vooral om de jeugd een kans te geven op een betere toekomst.

EOF is begonnen met onderwijsprojecten maar na het zien van alle problemen werd na verloop van tijd besloten om de projecten uit te breiden met gezondheidszorg, landbouw, water en kleinschalige microkredieten. De situaties die je tegenkomt, hebben met elkaar te maken. De problemen zijn enorm en zijn ontstaan door de gigantische armoede in deze regio.
Omdat er geen werkgelegenheid is, is er geen geld en dat betekent vervolgens dat er geen eten, geen scholing en geen medische zorg is. Het betekent ook dat mensen niet graag in deze regio willen werken waardoor er gebrek is aan leerkrachten en artsen.
Door bovenstaande problemen, kunnen er geen scholen of ziekenhuizen worden gebouwd, kortom het ene probleem roept het andere op.

Daardoor is de situatie voor velen uitzichtloos en lopen vooral veel jongeren weg van huis en zoeken hun geluk elders. Vaak gaan ze naar een van de grote steden in het zuiden van Ghana. De meeste van deze vaak nog jonge kinderen van 12, 13 jaar, zijn niet naar school geweest en hebben geen enkele opleiding gehad. Dan is het moeilijk om werk te vinden in een stad waar je niemand kent, de taal niet spreekt en geen vak hebt geleerd. Daar sta je dan, zonder geld en geen dak boven je hoofd, je bent een straatkind geworden. EOF steunt projecten in de Upper West Region om iedereen gelijke kansen te bieden in hun eigen omgeving. Zodat ze niet ergens op straat terecht komen in de grote steden van Ghana.

Laatste nieuws

EOF is een CBF Erkend Goed Doel en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI

EOF is een CBF Erkend Goed Doel en door de belastingdienst aangemerkt als ANBI